மொட்டை

மாடி வீட்டு வழுக்கைத்தலை பாஸ் மொட்டு வேண்டி திருப்பதி போடுகிறது

Posts Tagged ‘குழு

leave a comment »

ஒருத்தருக்கு ஒருத்தன் பாலிசி போல்! ஒரு ஆளுக்கு ஒன்றுதான் முகப்பில் இடம்பெறுகிறது,

Advertisements

Written by Snapjudge

ஜனவரி 29, 2008 at 9:47 பிப

Uncategorized இல் பதிவிடப்பட்டது

Tagged with